Topoľ osika (populus tremula)
Topoľ biely (populus alba)
Topoľ čierny (populus nigra)

Topoľ - populus

Rýchlo rastúce, krátko až strednoveké dreviny s krehkým a mäkkým drevom. Rezné plochy sa síce rýchlo zavaľujú ranovým drevom, veľmi často ale vzniknuté rany podliehajú hnilobe za vzniku rozsiahlych otvorených dutín. Rez živého konára by teda nemal presiahnuť 70 mm. Topole sú stromy monopodiálne sa vetviace s priebežným kmeňom až do vrcholu koruny. Zapestovanie staticky stabilnej koruny nie je nijako problematické. Napriek tomu je potrebné venovať pozornosť výhonom s tlakovým vetvením, ktoré sa veľmi ľahko lámu. Rez možno vykonávať celoročne. Biele a veľkolisté topole sa vyznačujú výraznou koreňovou výmladnosťou, čierne topole naopak výraznou pňovou a kmeňovou výmladnosťou. S tým treba pri reze počítať, najmä pri posledných dvoch sekciách, pri ktorých sa v určitých prípadoch na dobu nevyhnutne nutnú používa aj hlboké zosadenie koruny na kostrovom konáry, ktorý rýchlo obrazí a vytvorí tak ( časovo obmedzenú ) staticky bezpečnejšie korunu. Tento zásah je však možné vykonať iba v prípade akútneho ohrozenia bezpečnosti prevádzky v blízkosti staticky silne oslabených jedincov a na dobu nevyhnutne potrebnú k získaniu prostriedkov na ich odstránenie a nahradenie novými jedincami. A to preto, že veľké rezné rany sú rýchlo napádané drevokaznými hubami, ktoré rozkladajú drevo kmeňov a konárov a výhonky tvoriace sekundárnu korunu rýchlo priberajú a majú tendenciu sa veľmi skoro vylamovať. Veľkou chybou je zosadenie korún topoľov v jednej výške, bez toho, aby bol rešpektovaný ich typ vetvenia. Vždy je nutné redukciu kmeňa vykonať na dostatočne silnú a zdravú postrannú vetvu, ktorá prevezme funkciu terminálu. Najmä v alejách je chybou zosadzovať topole v jednej výške. Každý topoľ potrebuje špecifický prístup a musí byť zosadený v rôznej výške podľa potreby. Počas jedného roka po reze sa výška topoľov zjednotí. Sú stromami vhodnými pre rez na hlavy.

 

Zaujímavosť:

Rôzne odrody krížencov topoľov čiernych neprinášajú semená, ale rozmnožujú sa len vegetatívne zo zakorenených odrezkov. Všetky takto pestované stromy majú rovnaký pôvod a následkom toho aj rovnaký pravidelný vzrast. Preto sú tak obľúbené pri vysádzaní alejí. Stĺpovité formy topoľov sú vyšľachtenou formou topoľa čierneho.