Ostatné práce

V prípade, že budete požadovať inú službu než máme uvedenú na stránkach, ale bude podobného charakteru, alebo sa vám bude hodiť naša technika, neváhajte nás kontaktovať.

Ďalej ponúkame:

  • prieseky pod elektrickým vedením
  • opravy ochranného pásma vodných tokov, vlakových tratí
  • odstraňovanie popínavých rastlín z budov
  • likvidáciu drobných stavieb/uloženie sute na skládku
  • odstránenie nebezpečnej vrstvy snehu zo striech