Jaseň štíhly (fraxinus excelsior)

Rýchlo rastúce stromy s hrubými, krehkými, riedko rozvetvenými výhonmi so širokou korunou. Jaseň je strom s pomerne dobrou schopnosťou zaceľovať rany po reze. U tohto stromu nie je príliš zložité zapestovať a udržať korunu s priebežným kmeňom. Jaseň nevyžaduje pravidelný rez, ale rezať tieto stromy môžeme po celý rok. Pri rúbaní jaseňa je potrebné mať na pamäti jeho výraznú pňovú výmladnosť, ktorá môže byť pri jeho odstránení na stanovišti výraznou prekážkou. Jaseň štíhly vytvára v spodných partiách koruny dlhé a ťažké vodorovné vetvy, ktoré sa môžu vplyvom veternej záťaže rozlomiť. Citlivé zakrátenie týchto vetví je vhodné najmä na veterných a otvorených stanoviskách.Prirodzenou reakciou na príliš silné skrátenie týchto vetiev je potom mohutná tvorba výmladkov zahusťujúcich korunu. Tieto výhony je nutné citlivo a postupne v priebehu niekoľkých rokov preberať.

Zaujímavosť:

V prírode kmeň a konáre ronia šťavu, ktorá na vzduchu tuhne. Táto žltobiela hmota chutí sladko, obsahuje však málo cukru. Okrem sladenie slúži ako liečivo pri kašli a zápche.