Dub letný (quercus robur)
Dub zimný (quercus petrea)

Quercus – dub

Duby patria medzi rody drevín dobre znášajúce pravidelný rez. Rez je možné vykonávať prakticky celoročne, hoci vegetačné obdobie je prirodzene vhodnejšie. Duby sa vyznačujú silnou apikálnou dominanciou a teda aj silnou prirodzenou tvorbou priebežného kmeňa bez tlakového ( vidicového ) vetvenia ( častejšie ich vytvára dub červený ). Duby sú dreviny so silnou schopnosťou zaceľovať rany a rýchlou tvorbou ranového dreva. Duby sa vyznačujú silnou koreňovou a kmeňovou výmladnosťou, s ktorou je potrebné pri reze počítať. Dub odstavuje svoje najmladšie výhony z funkcie a tie následne usychajú. Nemá teda zmysel pri reze tieto drobné výhony, veľmi často aj na koncoch dlhých horizontálnych konárov, odstraňovať, lebo sa v ďalšom roku opäť prirodzene objavia. Duby sú v posledných rokoch stále častejšie napádané tracheomykózami, hubami rodu Ceratocystis. V infekčných miestach je lepšie strom ošetrovať v čase vegetačného pokoja a náradie starostlivo dezinfikovať. Ak sa v korune dubu vyskytuje ochmet, je nutné tohto poloparazita okamžite z koruny odstrániť až na zdravé drevo, pretože inak je schopný celý strom v priebehu niekoľkých rokov úplne zahubiť.

Zaujímavosť:

Na dubových listoch môžeme nájsť zaujímavé veci, pretože dub hostí najviac druhov hmyzu zo všetkých našich drevín. Na listoch sa objavujú hálky rôznych žlabatiek alebo bejlomoriek a žije na nich množstvo lariev hmyzu, vrátane druhov spôsobujúcich holožíry.