Buk lesný (fagus sylvatica)

Strom s korunou široko elipsovitou až guľovitou a jemnými a tenkými vetvami. Buk vytvára veľké množstvo tlakových výhonov a vetvenia, ktoré je potrebné rezom naprávať. Ak sú tlaková vetvenia ponechaná, v dospelosti sa veľmi často a bez akéhokoľvek varovania, a to mnohokrát aj za bezvetria, vylamujú. K týmto zlomom dochádza najčastejšie za teplých a bezveterných letných rán. Takéto poškodenia možno potom len veľmi zriedka efektívne ošetriť. Buk patrí medzi stromy, ktoré veľmi dobre znášajú rez, je teda možné odstrániť živé vetvy až do priemeru 120 mm. Koruna buka je veľmi hustá a u starších exemplárov veľmi často každoročne dochádza k odumieraniu krátkych vetvičiek najnižších rádov. Odstraňovanie týchto suchých vetvičiek je zbytočné, pretože sa už rok po reze objavia nové. Buk znáša rez veľmi dobre a možno ho ošetrovať po celý rok. Dokonca ho možno pestovať aj ako vysoký tvarovaný živý plot. Vzhľadom k tenkej kôre je nutné dať pozor pri odstraňovaní veľkých konárov. Ich pádom na spodnejšie živé konáre môže ľahko dôjsť k odtrhnutiu kôry až na kambium. Je tiež vhodnou drevinou pre tvarovanie, používa sa pre stredne vysoké a vysoké strihané živé ploty. Výchovný rez vykonávame postupne a citlivo.

 

Zaujímavosť:

Bukové porasty patria u nás často k chráneným prírodným výtvorom, pretože na ne sú viazané vzácne kvety a živočíšstvo. Buky v zapojenom poraste sú veľmi štíhle, ale solitérne, staré stromy mávajú krásne, rozložité koruny. Dožívajú sa veku až 500 rokov. Rekordná výška je 50 m.