Brest drsný (ulmus glabra)
Brest habrolistý (ulmus carpinifolia)

Stromy stredne rýchlo rastúce s oválnou korunou, jemne a husto zavetvenou. Brest možno zaradiť medzi stromy so schopnosťou dobre hojiť rany - dobre sa regenerujú. Brest poľný sa vyznačuje bohatou koreňovú výmladnosťou, brest väz naopak výmladnosťou kmeňovou. Jedná sa o stromy, pri ktorých je potrebné dbať na založenie a výchovu koruny s priebežným kmeňom a eliminovať tvorbu tlakových vetvení. Brest trpí tracheomykóznym

ochorením spôsobeným hubou Ophiostoma ulmi. V miestach so silným infekčným tlakom tejto choroby upchávajúce cievne zväzky sa odporúča stromy ošetrovať rezom v čase vegetačného pokoja, inak možno brest rezom ošetrovať celoročne. Ak je brest napadnutý touto hubou, je potrebné bezodkladne odstrániť napadnuté časti až na časti zdravé a odpad urýchlene spáliť.

Zaujímavosť:

Po 1. svetovej vojne došlo k hromadnému hynutiu brestov, spôsobenému hubou Ophiostoma ulmi - upchávala cievy stromov a tak ich hubila. Hubu prenášali korovci, ktorých larvy vŕtalichodby pod kôrou brestov. Dodnes sa táto choroba objavuje, aj keď nie v tak veľkom meradle.